Clonem! – PENSA

Busca què és un clon.

Quan ho sàpigues, imagina que volem fer una planta idèntica a una que ja tenim. Com ho podem fer? Pensa un mètode. Anota-ho i després ho comentem.

La reproducció asexual – OBSERVA i ANOTA

Busca a la viquipèdia els següents termes i explica què signifiquen a la teva llibreta. No volem un “copiar i enganxar”, sinó que ho expliquis amb les teves paraules.

– Rizoma

– Bulb

– Tubercle

– Estolons

Què tenen en comú aquests 4 conceptes? Ara comentem-ho a classe. Anota-ho a la llibreta.

Acció i reacció…

Llegeix amb atenció les definicions d’estímul i de resposta:

Estímul: qualsevol canvi que es produeix en el medi que és capaç de generar una resposta de l’organisme. Els estímuls poden ser físics (llum, temperatura, humitat) o biològics (presència d’altres éssers vius).

Resposta: És la reacció d’un ésser viu davant d’un estímul determinat. Pot ser un moviment, una secreció o un creixement en una direcció determinada.

Ara ja que saps què és un estímul i una resposta, mira aquests dos videos  i respon a les preguntes següents:


1. Quin és l’estímul en cada cas?

2. Quina resposta provoca l’estímul en cada cas?

3. Es mou tota la planta o sols una part?

Els geranis i les nectarines…d’on vénen?

T’has menjat mai una nectarina? O has cuidat els geranis del balcó? Ja saps que les plantes es reprodueixen asexualment de manera natural, però has pensat mai que l’home pot intervenir en aquest procés? És el què anomenem reproducció asexual assistida o artificial.

Quan mengem una nectarina, hem de saber que prové d’un empelt, mentre que si volem plantar més geranis al balcó, només hem de fer un esqueix… busca les paraules en negreta i entendràs què és això de la reproducció asexual assistida.

Les plantes carnívores – POU

Busca informació sobre les plantes carnívores i prepara una petita presentació prezi.

La presentació ha de contenir els següents aspectes:

– Què és una planta carnívora?

– Quin és el seu hàbitat?

– Per què cacen? Com ho fan?

– Què mengen?

– Com es reprodueixen?

– Espècies de plantes carnívores

Què són els tropismes?

No totes les plantes es mouen a través de nàsties, però si que totes es relacionen amb el medi que les envolta.

Els tropismes són les respostes permanents davant d’un estímul, en les quals es produeixen canvis en la direcció del creixement de la planta.

Els tropismes es consideren positius si es dirigeixen cap a l’estímul i negatius si s’allunyen de l’estímul.

Segons qui produeix l’estímul, hi ha 4 tipus de tropismes. A veure si pots acabar d’omplir la taula:

Tropisme Qui produeix l’estímul? Exemple
Fototropisme
Gravetat
Higrotropisme
Tigmotropisme Contacte

 

El motor de la fotosíntesis

Les plantes obtenen matèria orgànica (glucosa) a través de la fotosíntesis. Per a poder utilitzar l’energia d’aquestes molècules orgàniques, cal degradar-les en compostos més petits (nutrients). Per tant, la planta fa un procés paral·lel a la fotosíntesi que l’hi permetrà obtenir els nutrients necessaris i tenir energia suficient per a realitzar la fotosíntesi. Aquest procés s’anomena respiració.

Durant la respiració, les plantes agafen oxigen i alliberen diòxid de carboni, utilitzen la glucosa (que han obtingut durant la fotosíntesi) i l’oxígen per a obtenir altres elements que necessiten (nutrients) i energia. Amb aquestes indicacions, creus que pots escriure la fórmula de la respiració?

 

La polinització

Existeixen dos tipus de polinització: la polinització encreuada i la polinització directa o autopolinització.

Observa les dues fotografies: la primera flor té una polinització directa i la segona realitza una polinització encreuada. Després, respon a les següents preguntes:

– Quina flor et sembla que és més vistosa?

– Quina flor creus que fa més olor?

– Quina flor creus que fabrica més quantitat de polen?

– Ara, sabries dir quina és la diferència entre la polinització encreuada i la directa?

La dispersió

La dispersió de les llavors pot ser anemòfila (si la fa en vent) o entomòfila (si la fan els animals).

Fes una llista de les característiques que creus que han de tenir les llavors que s’escampen pel vent de les que s’escampen a través d’insectes.

Un cop feta la llista, mira les fotos i digues quines llavors són antomòfiles i quines anemòfiles.

No totes les plantes són iguals

Com ja has vist, al nostre planeta hi ha molta biodiversitat. També en el cas de les plantes. Trobem plantes amb fulles més estretes, més amples, amb la vora dentada, sencera, etc. També les arrels i les tiges canvien respecte l’espècie i tot, tot, encaminat cap a un sol motiu: Adaptar-se al medi on viuen.

En les següents imatges pots comprovar-ho:

Escolta el que t’explicarà la professora i pren apunts.