Desintegració del citoesquelet i la matriu nuclear

Per tal que la mitosi pugui tenir lloc cal que es produeixi la desintegració del citoesquelet i de la matriu nuclear o nucleoesquelet.