Què és la física – OBSERVA I ANOTA

Amb aquest tema comencem una nova disciplina de la  ciència anomenada física. Tan la física com la química sempre tenen molta mala fama entre els estudiants de cursos superiors, però, serà per tant?

La proposta d’aquesta entrada és que en lloc d’explicar-te el que és la física, que investiguis que és i quin és l’objecte del seu estudi.

Per parelles,  busqueu informació sobre què és la física, quins problemes ha resolt o pot resoldre aquesta disciplina i si creus que ja has estudiat en cursos anteriors algun tema de física. Cada membre del grup heu de respondre a les següents preguntes, que després comentarem a classe:

1- Què és la física?
2- Quins problemes ha resolt la física al llarg de la història?
3- Quins problemes que m’interessen pot resoldre la física?
4- Penseu quin tema dels que tracta la física pot tenir relació amb les següents imatges (pista: tots els tractarem aquest trimestre):


Què és un força? – INVESTIGA

Llegeix les frases següents:

“Cal tenir molta força per aixecar això”

“En Pere té més força que jo”

Fixa’t que les dues frases tenen en comú que apareix el concepte de força. És un concepte molt  important en la física que permet explicar i comprendre millor molts dels fenòmens observats en la natura. Ara,… definir què és força (i entendre-ho!) ja és més complicat.

Tot i que la paraula força forma part del llenguatge quotidià, costa fer-ne una definició. Entre tots provarem de fer-la.

Pas 1: Fes un llistat d’exemples de la vida quotidiana en què hi actuï una força.

Pas 2: Dels exemples que has pensat, ara digues qui ha d’aplicar la força, és a dir, la causa externa que la provoca.

Pas 3: Ara fes un llistat d’accions (verbs) que impliquin exercir una força damunt d’un cos.

Després de fer aquesta parada i pensar una miqueta, hauràs pogut observar que la força no es pot veure, però sí que podem observar-ne els efectes que produeix. Per exemple: Deformar cossos, trencar-los, augmentar o disminuïr la velocitat, canviar la direcció de moviment.

Pas 4: Pensa ara una força de la vida quotidiana que provoqui cadascun d’aquests efectes i apunta-ho a la teva llibreta.

Després de tot això, podries fer una definició de força? Prova-la d’escriure-la a la teva llibreta i ho comentem a classe.

Forces de contacte i forces de distància – OBSERVA I ANOTA

A l’entrada anterior hem arribat a la conclusió que una força és una acció o influència capaç de modificar l’estat de moviment o repòs d’un cos o deformar-lo.

La força, per tant, sempre és una acció que exerceix un cos sobre un altre. Però els cossos es poden tocar (seran les forces de contacte) o bé mantenir-se’n separat (forces  a distància). Aquesta és una manera de classificar les forces.

Ara farem les experiències següents a classe:

A) Trenca trossets petits de paper. A part agafa un regle i frega’l amb la teva camiseta. Ara acosta el regle als trossets de paper. Què succeeix?

B) Arrosega una cadira. Després aixeca-la. Finalment posa’t de peu a sobre. Qui fa la força en cada cas?

C) Frega un globus amb la teva camiseta. Acosta-te’l als cabells. Què succeeix?

En cadascun dels casos anteriors, podries dir si la força és de contacte o a distància?

Busca un exemple més de cada tipus de força.

Tipus de forces – OBSERVA I ANOTA

Observa atentament aquesta pàgina web extreta de l’edu365.cat. Si cliques als dibuixets hi ha una petita explicació.

Com has pogut observar, hi ha molts tipus de forces. N’hi ha però quatre, que són fonamentals.  Observa la següent il.lustració:

Aquesta imatge dóna moltes pistes sobre les quatre tipus de forces fonamentals de l’univers. Fes una petita cerca per internet per saber bé quines són i una mica en què consisteixen i com actuen. Anota-ho a la teva llibreta i ho comentem a classe.