El càlcul de la densitat – CONSELLS PER A L’INFORME

Alguns consells per fer un bon informe:

1. Cal que en l’apartat de fonament teòric facis una repassada de què és la densitat i amb quines unitats es mesura.

2. Cal explicar molt bé a l’apartat de procediments com ho has fet per calcular-la. Recorda que has pres dues mesures (massa i volum). Cal explicar com has mesurat cada una d’elles en especial el volum.

3. Va molt bé també que a la taula de resultats no hi hagi només les teves dades sinó també les dades dels altres grups. Això et permetrà comparar resultats i determinar si al pati de les pedretes totes les roques són iguals o n’hi ha de diferents. També et pot permetre saber si els resultats obtinguts són correctes ja que si en dos grups diferents que han mesurat la densitat de pedres iguals els dóna diferent voldrà dir que han fet algun error. NO T’OBLIDIS LES UNITATS !

4. Si heu tingut temps de mesurar la densitat d’alguna altra mostra que us hagi donat el professor cal que també ho comenteu a l’informe.

 

 

La caiguda lliure – CONSELLS PER A L’INFORME

Alguns consells per fer l’informe:

1. Caldria que, a la part de fonament teòric (o procediments), escrivissis la fórmula utilitzada i fessis també una mica d’explicació sobre què és l’acceleració i què significa el concepte de “caiguda lliure”.

2. Recorda que no has de calcular l’acceleració de només una bola sinó de tots els objectes de diferent massa per poder comprovar si l’acceleració de cada un d’ells és igual o diferent i per tant descobrir si la massa influeix o no en la caiguda.

3. A l’apartat de resultats no posis només el resultat de l’acceleració sinó també les mesures de temps i la mitjana. NO ET DEIXIS LES UNITATS !

4. Segurament que els resultats obtinguts no coincideixen exactament amb els esperats. Seria bo que a l’apartat de discussió expliquessis a què poden ser degudes les diferències.

Diagrama posició/temps – CONSELLS PER A L’INFORME

Alguns consells per fer l’informe:

1. Cal que en l’apartat de resultats hi hagi una taula amb les mesures de temps fetes per cada tipus de moviment.

2. Recorda que els eixos d’un gràfic han d’estar correctament graduats.

3. En un gràfic cal que hi hagi sempre el títol dels eixos i entre parentesi les unitats.

4. Pots fer quatre gràfics diferents o bé les quatre gràfics en uns únics eixos.

5. En cinemàtica la posició se sol representar amb la lletra x i el temps amb la lletra t.

6. En els diagrames cinemàtics el temps sempre es representa a l’eix de les abscises (l’horitzontal).

7. És molt important comparar els resultats obtinguts amb els esperats. Per tant seria bo de mostrar quina seria la forma del gràfic que s’esperaria segons el tipus de moviment i quina és la que s’ha obtingut.

Simulació d’una dorsal oceànica – CONSELLS PER A L’INFORME

Algunes pistes per fer l’informe.

1. En qualsevol simulació és necessari explicar què representa cada un dels elements utilitzats. Què simulava la plastilina ? i la sorra ? i…

2. No estaria de més incloure a l’informe una imatge (pots agafar-la d’internet) on es vegi una dorsal.

3. En aquesta pràctica és molt interessant que puguis adjuntar-hi una fotografia que tu mateix hagis fet al laboratori.

4. En tota simulació és difícil que les resultats experimentals obtinguts coincideixin del tot amb els esperats. És una bona pràctica per fer un apartat de discussió.