Gràfiques del moviment – TEORIA

El moviment d’un mòbil també podem estudiar-lo a partir de les gràfiques: posició-temps i velocitat- temps.

Per entendre el gràfic posició- temps, mira’t aquest tutorial.

Observant la pendentde les gràfiques del moviment uniforme podem fer-nos una idea sobre la velocitat que porta el mòbil i cap a on es desplaça. Observa l’explicació que tens en aquest enllaç.

Quan ho hagis mirat tot, escolta les explicacions de la professora.

Analitzem gràfiques del moviment – Pou

Observa les següents gràfiques i contesta a les preguntes que trobaràs a continuació i envia-ho al pou titulat “gràfiques del moviment” que la professora t’obrirà.

gràfic A

 

 

 

 

gràfic B

 

 

 

 

gràfic C

 

 

 

 

gràfic D

 

 

 

 

a) Quins gràfics representen la posició respecte el temps d’un mòbil?

b) Quins gràfics representen la velocitat respecte el temps d’un mòbil?

c) En la gràfica B: De quina posició parteix el mòbil?

d) En la gràfica D: A quina velocitat va el mòbil?

e) En la gràfica C: Explica què succeeix en els trams a, b i c.

f) En la gràfica A: Què succeeix al tram 2?