El desenvolupament embrionari – Observa i anota

Fes un cop d’ull al vídeo següent. Fa referència al desenvolupament de l’embrió. Anota a la teva llibreta tot allò que creguis que és important i, després, contesta a les següents preguntes:
1- A què ens referim quan utilitzem el terme organogènesi ?
2- Quina funció té en les dones embarassades l’hormona gonadotropina coriònica humana ?
3- Explica per què serveix l’amni i per què serveix la placenta.

 

Comencem els teixits – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Per fer en els APUNTS / Activitat INDIVIDUAL

Abans de començar el tema dels teixits et demanem que en facis tu una breu investigació. Cal que anotis als apunts d’una manera breu però que tu entenguis les respostes a les següents preguntes. Abans t’oferim algunes pistes:

Pista 1

In Biology, tissue is a cellular organizational level intermediate between cells and a complete organism. A tissue is an ensemble of similar cells from the same origin that together carry out a specific function. Organsare then formed by the functional grouping together of multiple tissues.

Pista 2

1. Què és un teixit ? (recorda que estem parlant de biologia).

2. Quina funció fan els teixits ?

3. On n’hi ha ?

4. Esmenta’n algun tipus.

Pots treure informació del següent enllaç

TEORIA – Per fer a CASA

Activitat individual / Cal que a casa IMPRIMEIXIS el document i l’enganxis als apunts.

Llegeix el document i anota, amb llapis als apunts, tot allò que no hagis entès. Després imprimeix-lo i enganxa’l als apunts.

Un cop llegit mira el videotutorial que tens a sota del document que  t’ajudarà a entendre la darrera part del document.

Versió imprimible.

Explicació de l’embriogènesi

Classificació dels teixits – PENSA – Per fer a CLASSE

Cal fer-ho en els APUNTS (amb llapis) / Activitat per PARELLES

La histologia  fa una classificació dels teixits basant-se en el seu grau de diferenciació. En aquesta classificació hi ha dos grups de teixits: els poc diferenciats i els molt diferenciats. I dins de cada grup s’ordenen de menys a més diferenciat.

El que et demanem és que intentis fer aquesta classificació. Com ajuda t’afegim el nom de tots els teixits que has d’incloure en la classificació i la seva funció.

Per poder fer l’exercici però, és evident que has de conèixer el significat de les paraules en vermell del principi de l’entrada i que has d’anotar en  el teu diari.

 • el teixit ossi (serveix per formar estructures).
 • el teixits cartilaginós (serveix per formar estructures).
 • el teixit nerviós (serveix per captar estímuls i emetre respostes).
 • el teixit adipós (serveix com reserva energètica).
 • el teixit muscular (serveix per fer contraccions i extensions).
 • el teixit epitelial (serveix per recobrir superfícies i per segregar substàncies gràcies a constituir glàndules),
 • el teixit conjuntiu (serveix per unir òrgans interns).

Finalment entre tots farem una classificació dels teixits que anotaràs als APUNTS.

El teixit epitelial – TEORIA – Per fer a CLASSE

Cal que escriguis la resposta en els APUNTS / A casa no oblidis IMPRIMIR el document i enganxar-lo als apunts.
Aquí trobaràs una mica de teoria sobre el primer dels teixits que estudiarem i que és el menys diferenciat de tots. Es tracta del teixit epitelial. Veuràs que a mesura que llegeixes la teoria has de respondre unes preguntes que se’t fan.
A continuación també trobaràs un videotutorial que explica la formació de les glándules.

Els teixits connectius – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Per fer en els APUNTS / Activitat INDIVIDUAL

El text que tens a continuació explica quines són les característiques dels teixits connectius. Llegeix-lo amb atenció i escriu en els apunts les paraules clau. Et demanem també que busquis una breu informacio sobre les principals propietats de l’elastina i el col·lagen i també que busquis quins són els teixits connectius (si has fet bé les altres entrades de segur que això darrer ja ho saps).

Amb el nom de teixits connectius s’agrupen tots els teixits que es caracteritzen per tenir substància intercel·lular. Això vol dir que les cèl·lules no es toquen entre elles sinó que hi ha un espai que és omplert per diferents substàncies que fabriquen les pròpies cèl·lules. La funció d’aquests teixits ve més donada per la substància que hi ha en els espais que deixen les cèl·lules que no pas per les pròpies cèl·lules.

La substància intercel·lular és la suma de les fibres i la substància fonamental. Les fibres són proteïnes (les més majoritàries són el col·lagen i l’elastina) i la substància fonamental està formada per aigua i polisacàrids diversos. 

Els teixits connectius es diferencien entre ells per la diferent composició de la substància intercel·lular. En alguns teixits predominen les fibres i en d’altres la substància fonamental. Segons si predomina més una proteïna o una altra i segons també, quina és la composició exacte de la substància fonamental varien les característiques dels teixits i poden fer unes o altres funcions.

Estudiem els teixits connectius en grup – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Ara ens posarem en grups de quatre (els grups els farà el professor), podeu moure les taules. Cada grup ha de treballar conjuntament els teixits connectius. Cada membre del grup serà expert amb un teixit (també serà el professor el que nomenarà els experts). Un cop nomenats els experts de cada grup es troben i investiguen el seu teixit a partir de les entrades del bloc. Entre ells intenten solucionar els dubtes i si cal consulten amb el professor. A continuació cadascú torna al seu grup d’origen i fa l’explicació del seu teixit al grup. No oblideu que cadascú ha de tenir uns apunts de tots els teixits. Finalment el professor farà un repàs de cada teixit.

 Per fer aquesta feina, t’oferim una fitxa que et servirà de guia per saber quina és la informació més rellevant que has de saber de cada teixit. Recorda que al final has de tenir la fitxa omplerta amb tota la informació de tots els grups.

En les següents entrades trobaràs la informació necessària per fer aquest treball.

Teixit muscular – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Cal fer-ho en els APUNTS / Podeu fer-ho per PARELLES

Fa un temps va aparèixer aquesta notícia al diari:

Es tractaria que descobrissis, en primer lloc on és el bíceps femoral i en segon lloc què és, on es troba i quina funció fa aquesta fibra que diuen que s’ha trencat.

 Per investigar què és la fibra muscular tens uns apunts i unes imatges a continuació d’aquesta entrada.

Podríem començar però pel més senzill que és localitzar el bíceps femoral. Pots clicar al link Human body maps” .

Busquem teixit muscular llis – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Cal fer-ho en els apunts / Activitat INDIVIDUAL

En els apunts hauràs vist, i també en les imatges, que existeix un altre tipus de teixit muscular que s’anomena llis. Es tractaria ara que coneguessis una mica els llocs on es troba.

Alguns dels llocs on es troba el teixit muscular llis és:

Envoltant l’esófag.

Envoltant la bufeta orinària.

Envoltant artèries, arterioles i capil·lars.

Envoltant l’úter.

Formant els músculs horripiladors.

Formant el diafragma.

Digues quina creus que és la funció del teixit muscular llis en cada una d’aquestes localitzacions

El teixit nerviós – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Cal que facis aquestes tasques als APUNTS/ Activitat Individual

Es tracta del teixit més diferenciat que existeix i es troba en tot el regne animal amb graus molt diferents de complexitat.Està format per dos grups cel·lulars que són:
Neurones
Neuroglia (o cèl·lules glials, o cèl·lules de la glia, o cèl·lules acompanyants de les neurones).
La neurona esdevé la unitat anatòmica i funcional del sistema nerviós. És la cèl·lula més especialitzada que existeix. Ho és tant que ha perdut quasi completament la capacitat per reproduir-se.
En un principi es pensava que els nervis i, per extensió tots els ògans del SN, eren continus i no es van veure les neurones fins molt més tard gràcies als experiments de Santiago Ramón y Cajal.
Et demanem que facis les següents tasques:
1. Busquis una imatge d’una neurona i en facis un dibuix als apunts. Cal que assenyalis el nom de les principals parts. A casa pots imprimir-te la imatge d’una neurona i enganxar-la al costat del dibuix que has fet.
2. Cerca com ho va fer Santiago Ramon y Cajal per descobrir la neurona i digues a quin any ho va fer.
3. Busca quina és la funció de les cèl·lules acompanyants de les neurones. En concret has de buscar com són i què fan les cèl·lules de la micròglia, fes el mateix per unes altres cèl·lules acompanyants de les neurones que s’anbomenen astròcits.

La sinapsi química – OBSERVA I ANOTA – Per fer a CLASSE

Mirarem tots JUNTs el video a la PDI / Cal lliurar-ne un POU / Podeu fer-ho amb GRUP.

A continuació tens un video molt curt i molt entenedor sobre el procés anomenat sinapsi química. La sinapsi és el nom que rep la connexió entre dues neurones. Les neurones estan enllaçades les unes amb les altres i d’aquesta manera es poden anar passant l’impuls nerviós. En la majoria d’aquestes connexions les neurones no es toquen i per tant ha d’existir un mètode per fer possible que l’impuls pugui passar de l’una a l’altra. Mira’t el video amb atenció les vegades que faci falta i després respon les següents preguntes:

(A continuació del video dispones d’un videotutorial que et por ajudar).

 1. Què és la membrana presinàptica ? i la postsinàptica ?
 2. Com s’anomena l’espai que queda entremig de les dues neurones ?
 3. Què contenen les vesícules presinàptiques ?
 4. On van a parar aquestes substàncies i què provoquen ?
 5. Per què penses que aquesta sinàpsi s’anomena química ?


El teixit nerviós i l’esclerosi múltiple – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Cal fer-ho en els apunts / Activitat INDIVIDUAL

A continuació tens un llistat de paraules que estan relacionades. Cal que busquis quina és la relació i de pas descobriràs la causa d’una malaltia que pot esdevenir molt greu. Només que posis alguna d’aquestes paraules al cercador (amb imatges) de seguida podràs descobrir-ho.

Axó

Cèl·lula de Schwann

Mielina

Esclerosi múltiple

Impuls nerviós.

Som-hi, a investigar !