Per què existeix un sistema de coordinació diferent del nerviós ? – LLEGEIX I ANOTA

Llegeix amb atenció aquets text i en acabat anota la resposta a les següents preguntes:
1. Quina funció té el sistema endocrí ?
2. Amb quin altre aparell o sistema treballa conjuntament ?
3. Assenyala el nombre màxim de diferències que existeixen entre aquests dos aparells. 
L’aparell endocrí juntament amb el sistema nerviós són els sistemes encarregats de coordinar tots els aparells del cos i fer que funcionin de manera harmònica.És evident que els aparells han de funcionar en relació al medi extern. O sigui que si en el medi intern els nutrients s’esgoten o s’acumulen els residus, o la temperatura puja per sobre del que és òptim o la pressió arterial baixa massa, cal que això sigui detectat i s’actuï per corregir-ho. Aquesta és la funció dels sistemes de coordinació del cos.

El sistema nerviós és el principal encarregat de fer aquesta funció però no és l’únic. L’aparell endocrí també realitza part d’aquesta tasca.

El sistema nerviós està especialitzat en donar respostes ràpides. Rep un estímul ja sigui procedent de l’exterior (per mitjà dels òrgans dels sentits) o bé de l’interior (per mitjà de sensors interns) i elabora una resposta que executa immediatament.

Hi ha d’altres respostes que ha de donar el cos que no són tant ràpides i que no s’han de produir en un instant concret. És més, a vegades són respostes que s’han d’allargar en el temps. Aquest tipus de respostes no les pot donar el sistema nerviós. Ho fa l’aparell endocrí.

El creixement dels ossos, la maduració dels òrgans sexuals, el metabolisme general del cos, el creixement del pèl, el desenvolupament de la musculatura, el canvi de la veu… Tots aquestes exemples són processos lents i que necessiten temps per produir-se. Els estímuls ràpids i instantanis dels impulsos elèctrics que el sistema nerviós dóna no ens serien útils.

L’aparell endocrí no genera impulsos elèctrics de ràpida transmissió a través dels nervis sinó que genera unes substàncies químiques (unes molècules) anomenades hormones i que es tranporten pels vasos sanguinis fins al seu destí.

Des de que una hormona és sintetitzada fins que arriba a l’òrgan on ha de fer efecte poden passar hores i a més pot fer la seva funció en aquell òrgan durant un temps perllongat.

Així com els impulsos elèctrics deixen de fer el seu efecte de manera instàntània, les hormones han de ser degradades pels teixits perquè cessin el seu efecte.

Glàndules exocrines i endocrines – INVESTIGA

Fes una petita recerca per investigar quina diferència hi ha entre una glàndula exocrina i endocrina. A continuació raona de quin dels dos tipus de glàndules deu estar format l’aparell endocrí i perquè.

Quasi només observant amb atenció la següent imatge pots respondre la pregunta.

A la recerca de les glàndules endocrines – POU

Fes una recerca per la xarxa i troba una imatge de cada una de les glàndules endocrines del cos. Et suggerim que facis una taula de qautre columnes on a la primera posis el nom de la glàndula, a la segona la localització, a la tercera el nom d’alguna de les hormones que fabrica i finalment a la quarta, la imatge de la glàndula.

Una vegada enllestit ho penges al pou anomenat: Glàndules endocrines”.


L’aparell endocrí és jeràrquic – INVESTIGA

Atenció que aquesta activitat és de nivell !

A continuació tens una imatge (la pots clicar per fer-la més gran) que il·lustra el funcionament jeràrquic de l’aparell endocrí.

OBSERVA AMB ATENCIÓ EL DIBUIX I RESPON LES PREGUNTES EN EL TEU DIARI

1. On està situat l’hipotàlem ? quina creus que és la funció de l’hipotàlem ? què t’ho fa pensar ?

2.La hipòfisi està dividia en dues parts anomenades adenohipòfisi i neurohipòfisi. Tant l’una com l’altra segreguen hormones però quina diferència hi ha entre les hormones que fabrica una i altra part ? (Pista: la diferència no està tant en les hormones com en el seu recorregut).

3. Pel que fa a les hormones fabricades per l’adenohipòfisi, l’ACTH, la TSH, la FSH tenen una diferència important amb la GH i la LTH. Pensa quina pot ser.