Introducció a la pressió – PENSA

Pressió és un concepte que utilitzem també molt sovint: la pressió de les rodes del cotxe, la pressió atmosfèrica, la pressió sanguínia, l’olla de cuinar a pressió,…. Inclús parlem de pressió sense que tingui cap lligam amb la ciència… qui no sap que és la pressió dels exàmens? :-(

Però… i la física? Quina definició dóna al concepte de pressió? Quan provem de definir nosaltres  sembla que ens fem un embolic: És el mateix que força? Força i pressió són conceptes ben diferents.

Però pensem una mica, i, per fer-ho, mirarem aquest interactiu. Mira’t només el punt 1.

Ara raona: Si estem drets damunt d’un terreny tou com el fang o la neu, les sabates deixen una empremta a terra. Si ens aguantem en un sol peu, l’empremta serà més profunda. És perquè fem més força? O és que el nostre pes ha canviat?

Ja ho tens clar?  I com seria l’empremta si entre els peus i el terra hi haguéssin uns esquís?

Intentem veure que és el que ha variat del primer cas al segon. La única diferència entre els dos casos és la superfície que tenen els peus. Els esquís tenen una superfície molt més gran que les sabates. Com a conseqüència d’això, el pes queda molt més repartit en el segon cas que en el primer.

La pressió – TEORIA

Com has pogut comprovar a l’entrada anterior, el fet que t’enfonsis o no a la neu no depèn tan sols del teu pes, sinó que també depèn de la superfície dels teus peus. Com més gran és el pes més t’enfonsaràs, però com més gran sigui la superfície sobre la que s’aplica el teu pes, menys t’enfonsaràs.

De tot això se’n pot deduir que l’efecte d’una força per contacte no tan sols depèn de la intensitat de la força, sinó també de la mida de la superfície damunt de la qual actua. Aquests dos conceptes es relacionen amb una magnitud física: la pressió.

Ara mira’t el punt 2  de l’interactiu d’abans .

Com has vist a l’interactiu, la pressió és la magnitud física que relaciona la força que s’exerceix i la superfície sobre la qual s’aplica. És un concepte físic que està present en tota la matèria: ja sigui sòlida, líquida o gasosa. I això té moltes aplicacions pràctiques.

Al contrari que la força, la pressió és una magnitud escalar, perquè sempre actua perpendicular a la superfície de contacte.

Les unitats de pressió – INVESTIGA

Blaise Pascal

La unitat del sistema internacional per a la força és el newton (N), per a la superfície és el metre quadrat (m2), així doncs, per a la pressió serà el (N/m2). A aquest valor, donat que s’utilitza habitualment se li ha donat un nom especial, Pascal (Pa), en honor a Blaise Pascal.

El pascal (Pa) és la unitat de mesura de la pressió en el Sistema Internacional. Però és una unitat petita, i habitualment s’utilitzen altres unitats de mesura de la pressió.

Ara et demanem que facis una petita cerca per internet i busquis quines són aquestes altres unitats i la seva equivalència en Pascals. Anota-ho a la teva llibreta i ho comentarem a classe.

Ja ho tens? Sabries dir quines s’utilitzen més en meteorologia?


La pressió en la vida quotidiana – POU

Mira’t el punt 3 de l’interactiu que hem vist en entrades anteriors. Ara també pots fer l’avalua’t.

Ara, a classe, mirarem el següent vídeo d’un programa de ciència anomenat “El món d’en Beakman”

.

Ara pensa i escriu les respostes en un word que has d’enviar al pou anomenat “La pressió en la vida quotidina”

1- Com deus haver vist moltes vegades, les vies del tren estan muntades sobre travesses gruixudes, que, generalment, són de fusta. Quina utilitat creus que poden tenir aquestes travesses, augmentar o disminuir la pressió del tren sobre el terra? Raona la resposta.

 

2- Per què creus que una xinxeta té una punta molt fina? Raona la resposta

 

 

3- Per què per fer caminades llargues a la neu la gent es posa raquetes de neu? Raona la resposta

 

 

4- Per què els faquirs no es fan mal quan s’estiren sobre un llit de claus? Raona la resposta

 

 

5- Per què els ganivets tenen la punta afilada? Raona la resposta.

La pressió en els sòlids- EXERCICIS

Els sòlids es caracteritzen per tenir les següents propietats:

  • una forma pròpia,fixa.
  • un volum fix, constant (incomprensibilitat)
  • una densitat, normalment, superior a la dels altres estats.
  • No flueixen (no són fluids)

Quan una força actua sobre un cos que es pot deformar, l’efecte que produeix depèn de la intensitat de la força i de la superfície sobre la qual actua.

Per calcular la pressió en els sòlids,  utilitzem la fòrmula que ja hem citat anteriorment:

Ara clica al següent enllaç. Llegeix la teoria i fes els exercicis que t’indicarà la professora.