Comencem !

 

Aquest tema el farem en grups de treball cooperatiu que la professora us dirà.

La primera tasca del grup és escollir -ne un representant, que és qui presentarà els vostres resultats a la classe.

Un cop el tingueu, el que farem serà anar abaix al pati, amb la llibreta, i fer la feina que hi ha a continuació:

1-      Busqueu una part del pati que cregueu que pot ser un ecosistema (primer heu de pensar entre tots què deu ser això d’un ecosistema). Apunteu l’ecosistema observat.

2-      Identifiqueu-hi  els elements/components que conté i classifiqueu-los segons siguin vius o no. (No us deixeu cap element, tot pot ser important dins l’ecosistema!)

3-      Ara penseu: Hi ha relacions entre els diferents elements del vostre ecosistema? Quines?

4-Intenteu fer, entre tots, una definició del concepte “ecosistema”.

Posem-ho en comú !

 

Un cop a classe, posarem en comú les conclusions a les quals han arribat els diferents grups. Cadascú de vosaltres ha de prendre apunts a la llibreta.

Entre tots definirem què és un ecosistema i quins components té.

Dividim-nos !

Ara que ja sabem què és un ecosistema, anem a analitzar-ne els seus elements i a veure com funcionen.

Aquesta tasca la farem dividint el grup i cada un de vosaltres serà expert en un tema.

Anem per parts:

a) A cada grup sou 4 persones (si el vostre grup és més petit, consulteu què cal fer a la professora). Cada persona s’encarregarà d’un d’aquests temes. Repartiu-vos-ho:

1-El biòtop

2-La biocenosi. 

3- Els nivells tròfics i les piràmides tròfiques.

4- Les cadenes i xarxes tròfiques. Fluctuacions en els ecosistemes.

b) Ara cada expert amb un tema, s’ajunta amb els experts del mateix tema dels altres grups. I us poseu junts per treballar.

c) Cada grup ha de fer una tasca que trobareu a l’apartat que comentem a continuació:

Grup 1, biòtop, aneu a l’apartat 4.2 del tema que estem fent.

Grup 2, biocenosi, aneu a l’apartat 4.3 del tema que estem fent.

Grup 3, nivells tròfics, aneu a l’apartat 4.4 del tema que estem fent.

Grup 4, cadenes i xarxes tròfiques, aneu a l’apartat 4.5 del tema que estem fent.

d) Un cop hagueu acabat la tasca explicareu el què heu après a la resta de la classe. Us ho heu de preparar a mode d’explicació oral, amb un power point, amb un glog, un prezi… com vulgueu! D’aquesta tasca, la professora en posarà una primera nota d’aquest tema.

e) Mentre cada grup d’experts parla, tots heu d’escoltar-los i  prendre apunts. Ells seran els professors!