El SNC i les drogues (activitat 2) – OBSERVA I ANOTA

Per tal que pugueu arribar a resoldre aquesta “situació problema”, relacionada amb l’efecte d’algunes drogues, necessiteu, abans de res, investigar sobre el funcionament de les cèl·lules que formen part del sistema nerviós: les NEURONES.

  • Feu un dibuix d’una neurona i assenyaleu les diferents estructures.
  • Què són els impulsos nerviosos que transmeten les neurones?
  • En quin sentit transmeten les neurones els impulsos? Pinteu el sentit que es transmet l’impuls que heu fet anteriorment.
  • A través d’aquesta aplicació, fixa’t en el procés anomenat SINAPSI. Et demanem que a través del Google Drive, escriviu un text (que compartireu amb altres alumnes de la classe) on expliqueu de forma detallada en què consisteix aquest procés. Mireu d’escriure enunciats sintètics i clars, l’animació us ajudarà a ententre-ho.
font: CDEC

 

El SNC i les drogues (activitat 3) – OBSERVA I ANOTA

Ara que has investigat una mica, et demanarem que et llegeixis i analitzis  aquest document que explica el mecanisme d’acció de les drogues a nivell de la sinapsi. Pots contestar aquestes preguntes:

1.- Relacioneu els dibuixos A, B, C i D del Document 2 amb els mecanismes d’actuació de les drogues que es descriuen al Document 1.

2.- En quins casos, dels que presenten aquests documents, la comunicació entre neurones es veu activada i és superior que en condicions normals?

3.- En quins casos hi ha una disminució de comunicació entre neurones o no hi ha comunicació?

4.- Sabríeu justificar per què les drogues modifiquen la comunicació entre les neurones?

 

 

font: CDEC

El SNC i les drogues (activitat 4) – OBSERVA I ANOTA

Amb tot el què heu treballat, ara ja esteu en condicions de resoldre les preguntes que us han sorgit al llegir els diferents testimonis de les persones que les vostres companyes de segon han entrevistat per al seu treball de síntesi:

Quin és el mecanisme d’actuació de les drogues sobre el sistema nerviós? Si fan diferents efectes, vol dir que aquestes substàncies tenen diferents maneres d’actuar?

Per a cada una de les drogues escriviu un petit text on, segons el que expliqui el testimoni, deduïu si l’efecte de la droga consisteix a activar o a disminuir la comunicació entre les neurones i relacioneu-ho amb possibles mecanismes d’acció de la droga sobre la sinapsi.

  1. Cocaïna
  2. Pastilles i drogues de disseny
  3. Cànnabis
  4. Morfina
  5. Fàrmacs antidepressius, ansiolítics, somnífers…

 

 

font: CDEC

Per què existeix un sistema de coordinació diferent del nerviós ? – LLEGEIX I ANOTA

Llegeix amb atenció aquets text i en acabat anota la resposta a les següents preguntes:
1. Quina funció té el sistema endocrí ?
2. Amb quin altre aparell o sistema treballa conjuntament ?
3. Assenyala el nombre màxim de diferències que existeixen entre aquests dos aparells. 
L’aparell endocrí juntament amb el sistema nerviós són els sistemes encarregats de coordinar tots els aparells del cos i fer que funcionin de manera harmònica.És evident que els aparells han de funcionar en relació al medi extern. O sigui que si en el medi intern els nutrients s’esgoten o s’acumulen els residus, o la temperatura puja per sobre del que és òptim o la pressió arterial baixa massa, cal que això sigui detectat i s’actuï per corregir-ho. Aquesta és la funció dels sistemes de coordinació del cos.

El sistema nerviós és el principal encarregat de fer aquesta funció però no és l’únic. L’aparell endocrí també realitza part d’aquesta tasca.

El sistema nerviós està especialitzat en donar respostes ràpides. Rep un estímul ja sigui procedent de l’exterior (per mitjà dels òrgans dels sentits) o bé de l’interior (per mitjà de sensors interns) i elabora una resposta que executa immediatament.

Hi ha d’altres respostes que ha de donar el cos que no són tant ràpides i que no s’han de produir en un instant concret. És més, a vegades són respostes que s’han d’allargar en el temps. Aquest tipus de respostes no les pot donar el sistema nerviós. Ho fa l’aparell endocrí.

El creixement dels ossos, la maduració dels òrgans sexuals, el metabolisme general del cos, el creixement del pèl, el desenvolupament de la musculatura, el canvi de la veu… Tots aquestes exemples són processos lents i que necessiten temps per produir-se. Els estímuls ràpids i instantanis dels impulsos elèctrics que el sistema nerviós dóna no ens serien útils.

L’aparell endocrí no genera impulsos elèctrics de ràpida transmissió a través dels nervis sinó que genera unes substàncies químiques (unes molècules) anomenades hormones i que es tranporten pels vasos sanguinis fins al seu destí.

Des de que una hormona és sintetitzada fins que arriba a l’òrgan on ha de fer efecte poden passar hores i a més pot fer la seva funció en aquell òrgan durant un temps perllongat.

Així com els impulsos elèctrics deixen de fer el seu efecte de manera instàntània, les hormones han de ser degradades pels teixits perquè cessin el seu efecte.

Glàndules exocrines i endocrines – INVESTIGA

Fes una petita recerca per investigar quina diferència hi ha entre una glàndula exocrina i endocrina. A continuació raona de quin dels dos tipus de glàndules deu estar format l’aparell endocrí i perquè.

Quasi només observant amb atenció la següent imatge pots respondre la pregunta.

A la recerca de les glàndules endocrines – POU

Fes una recerca per la xarxa i troba una imatge de cada una de les glàndules endocrines del cos. Et suggerim que facis una taula de qautre columnes on a la primera posis el nom de la glàndula, a la segona la localització, a la tercera el nom d’alguna de les hormones que fabrica i finalment a la quarta, la imatge de la glàndula.

Una vegada enllestit ho penges al pou anomenat: Glàndules endocrines”.


L’aparell endocrí és jeràrquic – INVESTIGA

Atenció que aquesta activitat és de nivell !

A continuació tens una imatge (la pots clicar per fer-la més gran) que il·lustra el funcionament jeràrquic de l’aparell endocrí.

OBSERVA AMB ATENCIÓ EL DIBUIX I RESPON LES PREGUNTES EN EL TEU DIARI

1. On està situat l’hipotàlem ? quina creus que és la funció de l’hipotàlem ? què t’ho fa pensar ?

2.La hipòfisi està dividia en dues parts anomenades adenohipòfisi i neurohipòfisi. Tant l’una com l’altra segreguen hormones però quina diferència hi ha entre les hormones que fabrica una i altra part ? (Pista: la diferència no està tant en les hormones com en el seu recorregut).

3. Pel que fa a les hormones fabricades per l’adenohipòfisi, l’ACTH, la TSH, la FSH tenen una diferència important amb la GH i la LTH. Pensa quina pot ser.