Clonem! – PENSA

Busca què és un clon.

Quan ho sàpigues, imagina que volem fer una planta idèntica a una que ja tenim. Com ho podem fer? Pensa un mètode. Anota-ho i després ho comentem.

La reproducció asexual – OBSERVA i ANOTA

Busca a la viquipèdia els següents termes i explica què signifiquen a la teva llibreta. No volem un “copiar i enganxar”, sinó que ho expliquis amb les teves paraules.

– Rizoma

– Bulb

– Tubercle

– Estolons

Què tenen en comú aquests 4 conceptes? Ara comentem-ho a classe. Anota-ho a la llibreta.

Els geranis i les nectarines…d’on vénen?

T’has menjat mai una nectarina? O has cuidat els geranis del balcó? Ja saps que les plantes es reprodueixen asexualment de manera natural, però has pensat mai que l’home pot intervenir en aquest procés? És el què anomenem reproducció asexual assistida o artificial.

Quan mengem una nectarina, hem de saber que prové d’un empelt, mentre que si volem plantar més geranis al balcó, només hem de fer un esqueix… busca les paraules en negreta i entendràs què és això de la reproducció asexual assistida.

La polinització

Existeixen dos tipus de polinització: la polinització encreuada i la polinització directa o autopolinització.

Observa les dues fotografies: la primera flor té una polinització directa i la segona realitza una polinització encreuada. Després, respon a les següents preguntes:

– Quina flor et sembla que és més vistosa?

– Quina flor creus que fa més olor?

– Quina flor creus que fabrica més quantitat de polen?

– Ara, sabries dir quina és la diferència entre la polinització encreuada i la directa?

La dispersió

La dispersió de les llavors pot ser anemòfila (si la fa en vent) o entomòfila (si la fan els animals).

Fes una llista de les característiques que creus que han de tenir les llavors que s’escampen pel vent de les que s’escampen a través d’insectes.

Un cop feta la llista, mira les fotos i digues quines llavors són antomòfiles i quines anemòfiles.

La reproducció de les falgueres

La reproducció de les falgueres és semblant a la de les molses, però amb un parell de diferències importants:

– El protal·lus és molt petit (1cm2) i no el veiem al bosc.

L’esporòfit és la part més vistosa i les espores es troben dins el sorus.

Aqui tens un esquema de la reproducció de les falgueres: