Arteriosclerosi – DIARI DE CLASSE – PER FER A CLASSE

A continuació tens una simulació on s’aprecia l’obturació d’una artèria per dipòsit de greixos. Després en tens un altre en el que es veu com aquest problema pot derivar en una trombosi i per tant una malaltia greu que impedeix la circulació de la sang i finalment tens un tercer en el que es veu com la cirurgia moderna pot corregir aquests problemes.

El professor en farà una explicació i ho anotaràs al teu diari de classe.

Malalties de l’aparell digestiu – PER FER A CASA – CLASROOM

Moltes de les anomalies relacionades amb l’aparell digestiu són degudes a una dieta desequilibrada, és a dir, a l’abús d’uns tipus concrets d’aliments i al dèficit d’altres. Seria el cas de malalties com el raquitisme i l’escorbut o altres de més greus com l’obesitat, l’anorèxia o la bulímia de les quals en parlarem més endavant.
La gastroenterologia és la part de la medicina que estudia i tracta els trastorns i les malalties pròpies dels òrgans que intervenen en el procés digestiu (boca, esòfag, estómac, budells, així com el pàncreas i el fetge).

Ara cal que investiguis sobre altres malalties de l’aparell digestiu.  Cal que cada alumne faci un document (word o power point) i posi la informació d’aquestes dues malalties.

1-Càries dental
2-Úlceres pèptiques
3-Diarrees
4-Restrenyiment
5-Apendicitis
6-Escorbut
7-Raquitisme
8-Malaltia celíaca

Quan tingueu tota la informació la poseu en un petit power point i ho presentareu a la resta de la classe.

En les següents pàgines web podeu trobar tota la informació que necessiteu.

Malalties relacionades amb l’alimentació – Investiga

Llegeix el text següent:

Vivim en una societat que ens fa creure que la imatge ho és tot. La publicitat, el cinema,… ens animen a convertir-nos en esclaus i esclaves del nostre cos i de la nostra figura, passant per alt tot allò més important, com ara la salut o la nostra pròpia autoestima.

Amb la denominació de trastorns del comportament alimentari (TCA) s’agrupen determinades malalties que es caracteritzen per una alteració important de la conducta en relació amb l’alimentació, com el dejuni i l’afartament, amb conseqüències nutricionals, biològiques, psicològiques i socials. Són malalties psicosomàtiques que es consideren trastorns mentals i que suposen un greu perill per la salut general de qui les pateix. Entre els TCA més freqüents trobem l’anorèxia nerviosa i la bulímia.

Investiga:

1- Saps què vol dir el terme malalties psicosomàtiques?
2-Quins tipus de TCA hi ha?
3- Què és l’anorexia? Quins són els seus símptomes?
4- Què és la bulímia? Quins són els seus símptomes?
5- Com es pot tractar una TCA?

Per contestar aquestes preguntes i ampliar la informació si us interessa, utilitzeu aquestes

Les malaties de l’aparell reproductor – Teoria

Les malalties de l’aparell reproductor es classifiquen en dos grups segons afectin a les dones o als homes:

Malalties sexuals que afecten a les dones. Les principals són:
  • Càncer d’úter i càncer de mama. Aquestes malalties comencen amb la transformació d’algunes cèl·lules normals d’aquest òrgans en cèl·lules canceroses, és a dir en cèl·lules que no paren mai de dividir-se i que per això acabant generant tumors. Si passa massa temps aquest tumors deixen anar cèl·lules canceroses a altres parts del cos, la qual cosa s’anomena metàstasi. Quan hi ha focus cancerigens en molts llocs del cos resulta ja impossible l’eliminació del càncer per simple extirpació del tumor inicial o per destrucció del mateix per radiacions (radioteràpia). Per tot això és molt convenient fer-se revisions mèdiques anuals. Així els petits tumors es poden detectar a temps i es poden extirpar sense que originin més problemes.
  • Esterilitat. És la incapacitat de tenir fills. Generalment és deguda a dificultats de sustentació de la placenta o a un estrenyiment tan excessiu de les trompes que impedeix l’ascens dels espermatozoides. El primer problema requereix descans absolut de la dona embarassada i el segon problema requereix d’una operació de microcirugia de trompes.
Malalties sexuals que afecten als homes. Les principals són:
  • Fimosis. És un estrenyiment excessiu del prepuci que dificulta que aflori el gland durant l’erecció. Precisa d’una petita intervenció quirúrgica que consisteix en tallar circularment la part del prepuci que sobra. Aquesta intervenció s’anomena circumcisió.
  • Prostatitis. És una inflamació de la pròstata. Pot arribar a impedir la micció. Pot estar deguda a una infecció microbiana o a un tumor cancerígen.
  • Esterilitat. Es la incapacitat d’engendrar fills. Generalment és deguda a l’escassesa d’espermatozoides en el semen o a la seva baixa mobilitat. Per causes encara desconegudes la baixa qualitat del semen està augmentat molt en alguns societat occidentals.
  • Criptorquídia. És la falta de descens dels testicles des de la cavitat abdominal al escrot. Pot produir esterilitat ja que la temperatura dintre del tronc és més alta i afecta la maduració de les gònades de l’adolescent.

Malalties de transmissió sexual – Qüestionari

Un gran bloc de les malalties relacionades amb l’aparell reproductor són aquelles que es transmeten a través de les relacions sexuals sense protecció
En la següent pàgina web, hi ha l’explicació d’algunes de les malalties de transmissió sexual més comuns: què les provoca, quins síntomes tenen, com es tracten, com te’n pot protegir,… Llegeix-la atentament i fes el qüestionari autocorrectiu que hi ha al capdevall de la pàgina web.

Imatge extreta de la mateixa pàgina del virus de l’Herpes genital