Com es relacionen els animals? – INVESTIGA

En els animals la funció de relació és coordinada, bàsicament pels sistemes nerviós i muscular i pels òrgans dels sentits.

Els òrgans dels sentits són receptors que estan agrupats i tenen la funció de percebre les condicions internes i externes. Cada òrgan del sentit està especialitzat en un tipus d’estímul.

Recordes quins tenim els vertebrats? I quins òrgans especialitzats les duen a terme?

En general quan més senzill és un organisme, més senzills són també els seus òrgans dels sentits.

Anem a comprovar-ho!

1- Busca on tenen localitzats el sentit del gust i de l’olfacte els artròpodes. Per què creus

que els hi serveix tenir-lo aquí?

2- On tenen el tacte els cargols?

3- Com detecten les serps a les seves preses? Sabies que fins i tot en la foscor poden

sentir la presència d’un animal viu?

El sistema nerviós – POU

Una vegada que l’animal ha rebut els estímuls, el seu sistema nerviós integra i analitza la informació.

Aquest sistema és diferent segons el grup animal.

Primer mirarem aquest vídeo per entendre com funciona una neurona, la cèl.lula del sistema nerviós que tenim els vertebrats.

Observa aquesta imatge i busca com és el sistema nerviós d’una esponja, d’un cuc pla i d’un artròpode. Envia-ho al pou que la professora t’obrirà.

El sistema muscular – OBSERVA I ANOTA

Quan es produeix un estímul, l’animal el capta per mitjà dels òrgans dels sentits. Els receptors envien la informació als centres coordinadors, que interpreten la informació i elaboren la resposta adequada, i envien els missatges als òrgans efectors, que són els que duen a terme les respostes. El sistema muscular és un dels encarregats de portar a terme les respostes que són en forma de moviment.

Els moviments més visibles són els desplaçaments. Tant els vertebrats com els invertebrats tenen diferents formes de desplaçar-se.

Observa aquest vídeo per veure els diversos tipus de desplaçaments en els animals. Apunta tot el que pensis que és interessant i ho comentarem a classe.