Els processos de modelat – ANOTA

A continuació tens quatre definicions que corresponen als quatre processos bàsics del cicle geològic i que contribueixen a modelar el relleu. Es tracta que identifiquis quina definició correspon a cada concepte.

També per a cada definició cal que identifiquis les paraules clau i les anotis al teu diari de classe.

Conceptes: Sedimentació; erosió, transport, meteorització.

Definició 1: és l’acció dels agents atmosfèrics que afebleixen i trenquen les roques que constitueixen el relleu en el mateix lloc on es troben.

Definició 2: és l’acció dels agents geològics externs de traslladar els materials despresos cap a les conques de sedimentació. Durant el transport, els materials es van arrodonint a causa de l’intens desgast al qual són sotmesos.

Definició 3: és la deposició i acumulació dels materials transportats a les conques de sedimentació, formant capes horitzontals o estrats de sediments.

Definició 4: és l’acció dels agents geològics externs que arrenquen i desgasten els materials debilitats per la meteorització.

Els agents modeladors de relleu – INVESTIGA

Els quatre processos vistos anteriorment són els que contribueixen a modelar el relleu però com ho fan ?

Doncs ho fan gràcies a uns factors que poden ser de tres tipus:
Agents atmosfèrics
Agents biològics
Agents geològics externs.

Tot seguit et donem una llista de fenòmens que són agents modeladors de relleu. Cal que pensis i anotis a la llibreta de quin dels tres tipus és cada un:

Diòxid de carboni
Arrels de les plantes
Glaceres
Onatge del mar
Aigua de la pluja
Activitat humana
Rius
Canvis de temperatura
Líquens
Vapor d’aigua

Dinàmica interna i externa. Una lluita sense fi- INVESTIGA

Gràcies a les forces que tenen l’origen a l’interior de la Terra, sorgeixen muntanyes i volcans i es forma nova escorça que dóna lloc a les serralades. Aquests processos formen part del que s’anomena DINÀMICA INTERNA de la Terra.

Per altra banda, els agents que ara estudiem tenen el seu origen a l’exterior de la Terra i fan just el contrari. És a dir desgasten les muntanyes formades i trenquen les roques en fragments cada vegada més petits. Aquests processos formen part del que s’anomena DINÀMICA EXTERNA de la Terra.

Aquesta lluita entre la dinàmica interna i l’externa és el que fa que poguem parlar del cicle de les roques.

L’energia que forma nova escorça i noves muntanyes vé de l’interior de la Terra. Però d’on ve l’energia de la dinàmica externa ? Pensa-hi una estona a veure si ho descobreixes. Si vols una pista et diré que vé tota del mateix lloc !

La meteorització – INVESTIGA

Fa un parell d’entrades del llibre digital que ja has descobert què és la meteorització, però ara et demanaria que anessis una mica més enllà i cerquis informació sobre els dos tipus de meteorització que existeixen. Amb un parell de clics ho trobaràs. Un cop fet escriu la definició de cada un dels tipus al diari de classe.

Un cop fet seria qüestió que descobrissis a quin tipus de meteorització correspon cada una de les fotografies que t’adjuntem (si les cliques es faran més grosses). I de pas ens diguis també què ha tingut lloc en cada cas.

Tipus de sediments-INVESTIGA

Existeixen quatre tipus de sediments, que són: Sediments detrítics, químics, bioquímics i orgànics.

Busca una mica d’informació! Llavors, omple aquesta taula a la teva llibreta.

Tipus de sediments Formació Exemples
Còdols
Precipitació de sals minerals
Ossos, closques…
Sediments orgànics

 

Modelat càrstic – INVESTIGA

Et demanem ara que investiguis què significa el concepte “Modelat càrstic” (potser amb la viquipedia en tindràs prou) i que busquis també quin tipus d’estructures o accidents geològics produeix aquest tipus de modelat.

Si ho fas bé, segurament podràs posar nom a les fotografies dels accidents geològics que tens a continuació.