Acció i reacció…

Llegeix amb atenció les definicions d’estímul i de resposta:

Estímul: qualsevol canvi que es produeix en el medi que és capaç de generar una resposta de l’organisme. Els estímuls poden ser físics (llum, temperatura, humitat) o biològics (presència d’altres éssers vius).

Resposta: És la reacció d’un ésser viu davant d’un estímul determinat. Pot ser un moviment, una secreció o un creixement en una direcció determinada.

Ara ja que saps què és un estímul i una resposta, mira aquests dos videos  i respon a les preguntes següents:


1. Quin és l’estímul en cada cas?

2. Quina resposta provoca l’estímul en cada cas?

3. Es mou tota la planta o sols una part?

Les plantes carnívores – POU

Busca informació sobre les plantes carnívores i prepara una petita presentació prezi.

La presentació ha de contenir els següents aspectes:

– Què és una planta carnívora?

– Quin és el seu hàbitat?

– Per què cacen? Com ho fan?

– Què mengen?

– Com es reprodueixen?

– Espècies de plantes carnívores

Què són els tropismes?

No totes les plantes es mouen a través de nàsties, però si que totes es relacionen amb el medi que les envolta.

Els tropismes són les respostes permanents davant d’un estímul, en les quals es produeixen canvis en la direcció del creixement de la planta.

Els tropismes es consideren positius si es dirigeixen cap a l’estímul i negatius si s’allunyen de l’estímul.

Segons qui produeix l’estímul, hi ha 4 tipus de tropismes. A veure si pots acabar d’omplir la taula:

Tropisme Qui produeix l’estímul? Exemple
Fototropisme
Gravetat
Higrotropisme
Tigmotropisme Contacte