Tipus de volcans – INVESTIGA

No tots els volcans són iguals. N’hi ha de quatre tipus diferents. El nom que reben és:
Hawaià, Estrombolià, Vulcanià i Peleà. 

Busca informació sobre quines característiques té cada tipus de volcà. Anota-ho als apunts i després ho posarem en comú.