L’estructura interna de la Terra – INVESTIGA

Aquesta imatge mostra l’estructura interna de la Terra. Fes una cerca per internet i busca els noms de les diferents capes (1-6), i també de les discontinuïtats (a-c).

Després, escolta les explicacions del professor i anota allò més important de cada capa.

Fitxer:Slice earth.svg

Les capes de la Terra en percentatge – POU

Ara que ja hem estudiat una mica les capes de la Terra seria qüestió que en féssim un gràfic. El que et demano és que busquis en els apunts el gruix en Km de cada una de les capes: escorça (no cal diferenciar la oceànica la de continental, pots considerar que de mitjana té un gruix de 30Km), mantell superior, mantell inferior, nucli extern i nucli intern i que facis un diagrama circular. Recorda que abans has de calcular el percentatge que representa cada capa respecte el gruix total de la Terra.
Recorda també que el gràfic ha de tenir un títol, hi ha d’haver els valors dels percentatges, etc.
Quan ho tinguis llest ho deixes al pou anomenat “Gràfic de les capes de la Terra”.

Bona feina !

Alfred Wegener – INVESTIGA

Ara et demanem que consultis alguna informació sobre Alfred Wegener (tota la informació que necessites la pots trobar fàcilment a la wikipedia). Caldria que responguessis:
1. De quina nacionalitat era aquest científic ? a quin segle va viure ? quin era el seu ofici ?
2. Què va proposar ? Con s’anomenava la teoria que ell volia proposar ?
3. Què en van pensar els seus contemporanis (la gent de la seva època) ?
4. En quin moment es va acceptar la seva teoria ?
Aquestes preguntes s’han de respondre a la llibreta.