Model de Bohr

Els electrons es distribueixen en òrbites entorn el nucli. Cada electró ocupa una posició concreta i definida.
Cada electró té una energia fixa si es maté en el seu nivell. En cas que rebi o perdi energia l’electró pujarà o baixarà de nivell absorvint o emetent un fotó.

Configuració electrònica

Orbitals ordenats per energia
Orbitals plens amb els electrons amb spins oposats corresponent a l’àtom de Kr
Regla nemotècnica per recordar l’ordre d’ompliment dels orbitals segons la seva energia
Quan queden orbitals lliures del mateix nivell els electrons els ocupen.
Cada orbital té una forma diferent (això es veurà més a fons a batxillerat)