Per què el DNA ? – DESCOBREIX

Ara tots tenim molt clar que el DNA és la molècula responsable de l’herència, però no sempre ha estat així. Al principi hi havia unes molècules que tenien molts més números per ser les afortunades. De fet pel DNA, tot i que ja es coneixia, tenia pocs partidaris…

Llegeix primer la introducció al problema i després mira’t l’animació.

La important aportació de Chargaff – INVESTIGA

Una de les dades que van ajudar als seus descobridors a esbrinar l’estructura de la molècula de DNA van ser les dades que un altre científic: Chargaff va trobar i que es poden deduir de la següent taula. Per què penses que és tant important ?

A C T G
Humans 30% 20% 30% 20%
Xai 29% 21% 29% 21%
Pollastre 22% 28% 22% 28%
Blat 27% 23% 27% 23%
Llevat 32% 18% 32% 18%
Bacteri 23 27% 23% 27%

 

 

Les tres hipòtesis sobre la replicació del DNA – OBSERVA

Hi havia tres hipòtesis sobre el mecanisme de replicació del DNA: la semiconservativa, la conservativa i la dispersiva. Es representen a la següent imatge. En veus les diferències ? Sabries dir-les ?Per quina optes ?

Després veurem quina és la certa, com es va trobar i quines conseqüències té.

 

Què és un gen ?

Aquest video et pot ajudar a saber què és un gen i què és el dogma general de la biologia. També afegim un enllaç (un cop dins cal que cliquis la pestanya “What is a gene ?”) que et vol donar una idea de la funció dels gens.

La transcripció i els tres tipus de RNA.

A continuació tens algunes imatges referents a la transcripció. Les dues primeres fan referència al procés pròpiament dit en el que s’aprecia l’enzim RNA-polimerassa que llegeix una de les dues cadenes de DNA per generar una cadena de RNA missatger (mRNA)

A la imatge següent (d’entrada una mica complicada) s’hi poden observar els tres tipus de RNA existents que es generen amb la transcripció i la funció que realitzen cada un d’ells.

 

Desxifrant el codi genètic – PRACTICA

Et vols posar a la pell dels científics que van desxifrar el codi genètic ? Si cliques aquí, trobaràs un missatge per desxifrar. Sàpigues que aquest és missatge és enormement més senzill de desxifrar que el codi genètic. Cada símbol correspon a una lletra de l’alfabet i les paraules estan separades per espais.

Així comprendràs la immensa feinada que va suposar entendre el llenguatge de la vida !

El codi genètic – PRACTICA

Amb l’ajuda de la taula del codi genètic que tens a continuació fes els exercicis que se’t demanen.

Exercici 1

A partir de la següent doble hèlix de DNA i sabent que la cadena que porta informació és la de vermella, indica la seqüència d’aminoàcids de la proteïna corresponent:

ATGCCCACGGACCATTACCGGTAG
TACGGGTGCCTGGTAATGGCCATC

Fes el mateix en aquest segon cas:

TACCGATTTTGGCCGCTAATT
ATGGCTAAAACCGGCGATTAA

Exercici 2

Si el nombre d’aminoàcids que formen una proteïna és 1056, quants parells de nucleòtids, com a mínim, ha de portar el gen responsable de la seva síntesi ?

Exercici 3

Resol l’exercici que trobaràs clicant aquí.

Què són les mutacions ? – INVESTIGA

A continuació tens un text introductori senzill sobre les mutacions. Cerca’n les paraules importants i després estirarem el fil per entendre més de què es tracta.

The DNA sequences from two individuals of the same species are highly similar — differing by only about one nucleotide in 1,000. Each DNA difference results from a mutation — ranging from single nucleotide changes, to small repeated units, to larger insertions and deletions. Some mutations generate novel changes that are starting points of evolution, and some are responsible for disease. In humans, the vast majority of mutations occur in DNA regions that do not encode proteins. Most of these are neutral in terms of evolution or health; they have no negative or positive effect.

In the 1920s, DNA mutations were first induced in Drosophila using X-rays. Other types of ionizing radiation were also found to produce mutations. Ultraviolet radiation, a component of sunlight, causes specific kinds of DNA damage, including the linking of adjacent thymine nucleotides. Chemicals from a variety of man-made and natural sources are known mutagens. Also, DNA replication, itself, is not perfect and is a source of new mutations.

Tipus de mutacions

Mutacions gèniques: són alteracions en l’estructura o composició dels gens i es deuen a errors en els procesos de replicació o reparació del DNA.

SUBSTITUCIÓ

Efecte: Canvi d’un aminoàcid per un altre.
Efecte: Interrupció de la traducció.

DELECCIÓ – ADICIÓ

Efecte: Alteració dela pauta de lectura. (Una delecció tindria els mateixos efectes).

Mutacions cromosòmiques: alteren l’estructura dels cromosomes. Aquestes mutacions són observables al microscopi òptic.

DELECCIÓ cromosòmica

Pèrdua d’un segment de cromosoma. Pot ser molt greu.

DUPLICACIÓ cromosòmica

Es tracta de la duplicació d’un fragment de crommosoma. També pot produir efectes greus.

INVERSIÓ cromosòmica

Un fragment de cromosoma s’inverteix. No acostuma a tenir efecte greus si bé pot ocasionar problemes de fertilitat.

TRANSLOCACIÓ cromosòmica

Dos cromosomes permuten una part del seu contingut. Els efectes solen ser problemes de fertilitat pels afectats.

Mutacions genòmiques: s’altera el número de cromosomes ja sigui el d’alguns en particular (aneuploïdies) com el de tot el genoma (euploïdies).

ANEUPLOÏDIES

Quina anomalia observes en aquesta imatge ?

I en aquesta ?

EUPLOÏDIA

Què observes en aquesta imatge ?