La polinització

Existeixen dos tipus de polinització: la polinització encreuada i la polinització directa o autopolinització.

Observa les dues fotografies: la primera flor té una polinització directa i la segona realitza una polinització encreuada. Després, respon a les següents preguntes:

– Quina flor et sembla que és més vistosa?

– Quina flor creus que fa més olor?

– Quina flor creus que fabrica més quantitat de polen?

– Ara, sabries dir quina és la diferència entre la polinització encreuada i la directa?