La hiperventilació – INVESTIGA (Ampliació)

La hiperventilació és un fenomen que consisteix en inspirar i expirar molt de pressa. Això fa que l’aire dels pulmons es renovi ràpidament i per tant es carreguin d’oxigen i es buidin de diòxid de carboni en intèrvals de temps molt curts.

La hiperventilació pot ser voluntària per exemple en el cas d’un bus que se submergeixi a pulmó lliure, o bé involuntària com per exemple en un atac d’angoixa o d’ansietat. En aquest darrer cas hauràs vist que s’acostuma a donar una bossa de plàstic a l’afectat perquè se la posi a la boca i el nas i ventili (inspiri i expiri) dins d’aquesta bossa.

Les dues imatges volen representar aquesta solució que hem descrit sobre la hiperventilació però una de les dues afectades no fa bé el procés. Digues quina i per què.

Posats a escriure, anota també quin sentit penses que té aquest gest. És a dir de què serveix ventilar dins una bossa ? què passa si no es fa ? Pensa-hi una estona, anota-ho i després ho comentem tots junts.

El text que tens a continuació t’ho explica. A veure si fa sun esforç per procurar entendre-ho !

Quan hem estudiat el medi intern hem insitit en què l’entorn de les cèl·lules ha d’estar en unes condicions òptimes i constants. 

El que ara us explicarem encara no ho heu estudiat però ho fareu ben aviat. Quan en una dissolució aquosa (i la sang pot, en certa manera, considerar-s’hi) hi ha  una concentració de ions hidrogen (H+) superiors a la normal aquesta pren característiques àcides, quan en canvi n’hi ha una concentració inferior passa el contrari i la dissolució pren característiques bàsiques.  Ni una cosa ni l’altra són bones per les cèl·lules. Totes les cèl·lules (hi ha excepcions però ara no vénen al cas) han d’estar en un medi neutre (és a dir que no és bàsic ni àcid).

Aprofitem per dir-te que la mesura que s’utilitza per determinar el grau d’acidesa o basicitat d’una substància és el pH, et sona ? Ja en farem alguna pràctica.

Doncs bé el problema que produeix la hiperventilació està relacionat amb el pH de la sang. Podríem explicar-t’ho però pensem que és més formatiu que intentis descobrir-ho. Una pista sí que et donarem i és la reacció química que tens aquí baix:

Vinga pensa una mica que aquest exercici és de nivell !