L’aparell excretor – PER FER A CLASSE

L’excreció és l’expulsió a l’exterior dels productes perjudicials o inútils que hi ha a la sang i al plasma intercel·lular.

Relaciona aquestes tres paraules: excreció, medi intern, homeòstasi.

Fes una llista dels productes que penses que han de ser expulsats del cos pel sistema excretor.

Fes també una llista amb tots els òrgans del cos que penses que stan implicats en el procés d’excreció.

La cel·lulosa és un polisacàrid que es troba en forma de fibres a les parets dels vegetals. Una de les peculiaritats que té és que el nostre organisme no la pot digerir. No obstant, quan mengem enciam o altres verdures, la ingerim i l’expulsem. Creieu que es pot considerar una forma d’excreció, aquesta? per què ?

Anatomia de l’aparell urinari .- PER FER A CLASSE

L’APARELL URINARI HUMÀ

Fixa’t en l’esquema següent i observa les diferents estructures que formen part del sistema urinari humà.

excretory-system-diagram-jpg

a) Els ronyons. Són dos òrgans amb forma de mongeta, d’uns 12 cm de longitud, que filtren la sang i separen la urea i l’excés de sals, originant l’orina.
b) Els urèters. Són dos conductes prims d’uns 25 cm de longitud que recullen l’orina fabricada en cada ronyó.
c) La bufeta de l’orina. És una bossa dilatable que acumula l’orina que hi arriba conínuament pels urèters.  Té una capacitat variable d’entre 350 i 1500cm3. Quan és plena es contrau i sorgeix la necessitat d’orinar.
d) La uretra. És un conducte d’uns 6cm de longitud en les dones i 15cm en els homes que condueix l’orina des de la bufeta fins a l’exterior.
e) La vena renal. Vas sanguini que surt dels ronyons.
f) L’artèria renal. Vas sanguini que entra als ronyons.

Una estratègia adaptativa a la manca d’aigua – La rata del desert – PER FER A CLASSE

Els éssers vius adopten estratègies per adaptar-se a l’entorn. Un dels casos extrems és la rata del desert.

Intenteu respondre perquè:

-Té les orelles tant grosses.

-Té les potes tant primes.

-Camina saltant.

-I sobretot perquè la seva orina és sòlida. A continuacio reproduïm un fragment de text que ho explica. Llegeix-lo:

“La capacidad para tolerar la carencia de agua radica, sobre todo, en su capacidad para limitar las pérdidas de agua por la orina. Las pequeñas habitantes del desierto tienen una capacidad impresionante para concentrar su orina. Producen una orina que está 14 veces más concentrada que su propia sangre y ello es posible gracias a la extraordinaria longitud de las asas de Henle de las nefronas que forman sus riñones. Gracias al trabajo renal, la concentración osmótica de la orina de las ratas canguro puede alcanzar valores de entre 4.000 y 5.000 miliosmolar. Para hacernos una idea de lo que significa producir una orina 14 veces más concentrada que la sangre, tengasé en cuenta que en el ser humano es 4 veces más concentrada, 9 veces en la rata común y 10 veces en el gato; todo ello quiere decir que utilizan bastante más agua que la rata canguro para formar su orina. Teniendo en cuenta que limitar las pérdidas de agua en el desierto en mayor o menor medida es una cuestión de vida o muerte, a la vista de estos datos se ve con claridad la razón por la que la rata canguro puede vivir en ese medio y otros animales no pueden.

 

Malalties de l’aparell excretor – PER FER A CLASSE


Cada imatge representa una malaltia relacionada amb l’aparell excretor. Ets capaç de definir-la i explicar-la? Com que no tenim gaire temps, hem enllaçat cada imatge a l’explicació que en dóna la wiquipedia. La teva feina és llegir-ho i anotar en els apunts allò que és fonamental en cada una de les malalties.