Acció i reacció…

Llegeix amb atenció les definicions d’estímul i de resposta:

Estímul: qualsevol canvi que es produeix en el medi que és capaç de generar una resposta de l’organisme. Els estímuls poden ser físics (llum, temperatura, humitat) o biològics (presència d’altres éssers vius).

Resposta: És la reacció d’un ésser viu davant d’un estímul determinat. Pot ser un moviment, una secreció o un creixement en una direcció determinada.

Ara ja que saps què és un estímul i una resposta, mira aquests dos videos  i respon a les preguntes següents:


1. Quin és l’estímul en cada cas?

2. Quina resposta provoca l’estímul en cada cas?

3. Es mou tota la planta o sols una part?