La gravetat – OBSERVA I ANOTA

A classe mirarem aquest vídeo. Observa’l amb atenció:
Edu3.cat

Ara respon a les següents preguntes a la teva llibreta:

1- Què diu la llei de la gravetat?

2- Què passa quan més gran és la massa dels cossos?

3- Per què els cossos són 6 vegades més lleugers a la lluna?

4- Per què flotem a l’espai?

Una mica d’història – Observa i anota

Des de l’antiguitat, les persones han observat el moviment dels astres, com la Lluna o el Sol. No va ser fins al segleXVIII, però, que l’anglès Isaac Newton va descobrir la raó d’aquest moviment. Per a Newton, la força que fa possible que la Lluna giri al voltant de la Terra té el mateix origen que la que atrau un objecte cap al terra quan el deixem caure.

Aquí tens un vídeo sobre Isaac Newton i un dels seus grans descobriments: la força de la gravetat. Ens el mirarem a classe. Preneu-ne apunts a la vostra llibreta.

Pes i massa – LLEGEIX I ANOTA

La massa és una propietat general de tota la matèria i és també la causa d’una atracció que es produeix entre dos cossos qualssevol: la força gravitatòria.

Tots els cossos amb massa s’atrauen entre si, però només notem aquesta força d’atracció si, almenys, la massa d’un dels cossos és molt gran. L’atracció també és més gran com més a la vora siguin els cossos.

Sovint parlem de “pes” quan en realitat ens referim a la “massa”. Així, quan parlem d’una persona que pesa 70 kg, el que volem dir realment és que té una massa de 70 kg. La massa d’un cos és constant, es mesuri on es mesuri i és la quantitat de matèria que conté un cos; en canvi, el pes pot variar depenent del planeta on es trobi.

És correcta l’afirmació “El meu pes és de 70 Kg”? Per què?

Quina massa tindràs si viatges a la Lluna?

El pes d’un cos és justament la força gravitatòria que fa el planeta sobre el cos, la força amb què l’atrau,  i depèn tant d’aquest com del planeta. La contribució d’un planeta al pes dels objectes situats al seu voltant ve determinada per la gravetat (g).

El pes d’un cos pot escriure’s, doncs, així:

P = m · g

On P = pes del cos (en Newtons), m = massa del cos (en kilograms) i g = gravetat del planeta (en Newtons/ kilogram)

Aquí tens les constants de gravetat dels diversos planetes del sistema solar:

Ara calcula quan peses tu a la Terra i a la Lluna. Si vols també pots calcular el teu pes en algun altre planeta.

Finlament repassa el què has après en aquest enllaç de l’edu365.cat. Pots fer l’avalua’t i el practica. Si cliques els dibuixets trobaràs un petit vídeo explicatiu.

 

Pes i massa – PRACTICA

Fes els següents exercicis sobre el pes i la massa:

1- Quin pes i quina massa tindrà un astronauta de 80 Kg a la Terra, a la Lluna i a Mart?

2- Completa el quadre següent, que relaciona el pes i la massa a la Terra, a la teva llibreta:

 

Per saber-ne més – LLEGEIX I PENSA

La força gravitatòria té un abast infinit, malgrat que els seus efectes disminueixen ràpidament amb la distància. Així, la força gravitatòria és responsable de l’agrupament de la matèria i la seva organització en galàxies, estrelles i planetes. Gràcies a l’atracció gravitatòria, el nostre Sol manté els planetes del sistema solar girant al seu voltant. Però el Sol també gira, al costat de moltes estrelles més, al voltant del centre de la nostra galàxia, la Via Làctia.


És certa la frase “A l’espai exterior flotem perquè no hi ha gravetat”? Raona la resposta.