Lectura científica

Lectura del llibre Katalepsis de Maria Carme Roca.

A continuació trobaràs un conjunt d’activitats. N’hi ha una per cada setmana i tens tota la setmana de temps per poder-la fer. Una vegada totes fetes anirem a la Universitat de Vic i per escoltar l’autora del llibre.

No caldrà que lliuris les activitats en un pou sinó que a sota mateix de l’entrada hauràs de posar el teu nom i el curs i a continuació escriure el que se’t demana. Els professors rebrem les activitats i en posarem nota. Les que considerem més ben fetes les farem públiques de manera que tothom les podrà veure en el llibre digital i així les podrem comentar a classe.

Clica aquí.