Què són els tropismes?

No totes les plantes es mouen a través de nàsties, però si que totes es relacionen amb el medi que les envolta.

Els tropismes són les respostes permanents davant d’un estímul, en les quals es produeixen canvis en la direcció del creixement de la planta.

Els tropismes es consideren positius si es dirigeixen cap a l’estímul i negatius si s’allunyen de l’estímul.

Segons qui produeix l’estímul, hi ha 4 tipus de tropismes. A veure si pots acabar d’omplir la taula:

Tropisme Qui produeix l’estímul? Exemple
Fototropisme
Gravetat
Higrotropisme
Tigmotropisme Contacte