Els encarregats de la nutrició – PENSA

Estem parlant d’animals i com de ben segur ja saps, els organismes d’aquest regne són tots pluricel·lulars. Això vol dir que disposen de teixits que s’agrupen per formar òrgans i aquests s’agrupen a la vegada per formar aparells o sistemes.

Existeixen quatre aparells que estan relacionats amb la funció de nutrició. Cal que amb un moment pensis quins són aquests quatre aparells.

Una vegada els tinguis clars cal que pensis de quina manera cada un contribueix en el procés de nutrició. Heu de trobar quina és la funció bàsica que desenvolupa cada un. Podeu completar la següent taula en els apunts:

1

 

La nutrició i l’alimentació – PER FER A CLASSE – DIARI

Llegeix-te el document que tens aquí i a continuació respon les següents preguntes breus:

1- Quina és la diferència entre NUTRIENTS I ALIMENTS.
2- Com definiries el valor nutritiu d’un aliment ? Posa un exemple d’aliment amb valor nutritiu alt i un altre amb valor nutritiu baix.
3. – Què significa que un grup d’aliments estigui a un nivell o un altre de la piràmide alimentària ?4. – Perquè penses que la llet, els ous i les llavors són aliments complerts ? Què és un aliment complert ?
5. Quin tractament deu haver rebut una llet que a l’eqtiqueta posa que és UHT ?
6. Què són els additius i per a què serveixen ? Busca una imatge amb una etiqueta on apareguin additius.
7. Com s’obté un aliment transgènic ?

Cal que ho lliuris al classroom de teoria.

Càlcul de l’IMC – EXERCICI COMPLEMENTARI

L’IMC o Índex de Massa corporal és un factor que s’utilitza per tenir una idea aproximada de la quantitat de grassa que té el cos. Es tracta només d’una estimació ja que hi pot haver diferents factors que n’alterin el resultat. Aquests factors poden ser la massa muscular, les dimensions de l’esquelet, etc. Aquest índex té significància mèdica en el cas que prengui valors molt alts o molt baixos.

En aquesta web pots calcular el teu IMC. Una vegada fet podràs veure una taula amb els valors dels IMC