La nutrició i l’alimentació – PER FER A CLASSE – DIARI

Llegeix-te el document que tens aquí i a continuació respon les següents preguntes breus:

1- Quina és la diferència entre NUTRIENTS I ALIMENTS.
2- Com definiries el valor nutritiu d’un aliment ? Posa un exemple d’aliment amb valor nutritiu alt i un altre amb valor nutritiu baix.
3. – Què significa que un grup d’aliments estigui a un nivell o un altre de la piràmide alimentària ?4. – Perquè penses que la llet, els ous i les llavors són aliments complerts ? Què és un aliment complert ?
5. Quin tractament deu haver rebut una llet que a l’eqtiqueta posa que és UHT ?
6. Què són els additius i per a què serveixen ? Busca una imatge amb una etiqueta on apareguin additius.
7. Com s’obté un aliment transgènic ?

Cal que ho lliuris al classroom de teoria.

Introducció a l’aparell digestiu – PER FER A CLASSE – DIARI

El científic Lazzaro Spallanzani, en el segle XVIII, va ser un dels primers a estudiar el funcionament de l’interior del cos humà en observar com es produïa la transformació dels aliments durant la digestió. Per poder-ho fer, s’empassava trossos d’esponges i d’aliments lligats a un cordill. Al cap d’un temps, els extreia i comprovava les transformacions que s’havien produït dins del seu estómac. Però van haver de passar uns quants anys per observar aquestes transformacions en directe.

beaumont1El 1822, el doctor William Beaumont va atendre una persona ferida d’un tret. La bala li havia obert un gran forat a la paret de l’abdomen i li havia perforat l’estómac. El metge va fer tot el que va poder per curar la ferida, però no es va tancar completament perquè tenia unes dimensions força grans. A través del forat, Beaumont va poder observar durant un temps l’interior de l’estómac, i va descobrir que les parets d’aquest òrgan es movien i produïen un suc àcid quan hi entrava l’aliment. Beaumont va escriure el següent: «Aquest cas representa una oportunitat única per experimentar amb els fluids gàstrics. No tan sols se’n poden extreure fluids cada dos o tres dies, sinó que també s’hi poden introduir diferents aliments per observar com reaccionen».

Comentem el text tots junts.

  1. Fes una llista d’òrgans implicats en lel procés de digestió.
  2. Col.loca els òrgans per ordre en que van apareixent en el procés de digestió.
  3. Ara  agrupa’t amb tres persones més que tinguis properes i poseu en comú les vostres respostes. Elaboreu un petit esquema de com funciona la digestió.
  4. Finalment expliqueu-ho a la resta de la clase.

Malalties de l’aparell digestiu – PER FER A CASA – CLASROOM

Moltes de les anomalies relacionades amb l’aparell digestiu són degudes a una dieta desequilibrada, és a dir, a l’abús d’uns tipus concrets d’aliments i al dèficit d’altres. Seria el cas de malalties com el raquitisme i l’escorbut o altres de més greus com l’obesitat, l’anorèxia o la bulímia de les quals en parlarem més endavant.
La gastroenterologia és la part de la medicina que estudia i tracta els trastorns i les malalties pròpies dels òrgans que intervenen en el procés digestiu (boca, esòfag, estómac, budells, així com el pàncreas i el fetge).

Ara cal que investiguis sobre altres malalties de l’aparell digestiu.  Cal que cada alumne faci un document (word o power point) i posi la informació d’aquestes dues malalties.

1-Càries dental
2-Úlceres pèptiques
3-Diarrees
4-Restrenyiment
5-Apendicitis
6-Escorbut
7-Raquitisme
8-Malaltia celíaca

Quan tingueu tota la informació la poseu en un petit power point i ho presentareu a la resta de la classe.

En les següents pàgines web podeu trobar tota la informació que necessiteu.

Malalties relacionades amb l’alimentació – Investiga

Llegeix el text següent:

Vivim en una societat que ens fa creure que la imatge ho és tot. La publicitat, el cinema,… ens animen a convertir-nos en esclaus i esclaves del nostre cos i de la nostra figura, passant per alt tot allò més important, com ara la salut o la nostra pròpia autoestima.

Amb la denominació de trastorns del comportament alimentari (TCA) s’agrupen determinades malalties que es caracteritzen per una alteració important de la conducta en relació amb l’alimentació, com el dejuni i l’afartament, amb conseqüències nutricionals, biològiques, psicològiques i socials. Són malalties psicosomàtiques que es consideren trastorns mentals i que suposen un greu perill per la salut general de qui les pateix. Entre els TCA més freqüents trobem l’anorèxia nerviosa i la bulímia.

Investiga:

1- Saps què vol dir el terme malalties psicosomàtiques?
2-Quins tipus de TCA hi ha?
3- Què és l’anorexia? Quins són els seus símptomes?
4- Què és la bulímia? Quins són els seus símptomes?
5- Com es pot tractar una TCA?

Per contestar aquestes preguntes i ampliar la informació si us interessa, utilitzeu aquestes