Comencem !

 

Aquest tema el farem en grups de treball cooperatiu que la professora us dirà.

La primera tasca del grup és escollir -ne un representant, que és qui presentarà els vostres resultats a la classe.

Un cop el tingueu, el que farem serà anar abaix al pati, amb la llibreta, i fer la feina que hi ha a continuació:

1-      Busqueu una part del pati que cregueu que pot ser un ecosistema (primer heu de pensar entre tots què deu ser això d’un ecosistema). Apunteu l’ecosistema observat.

2-      Identifiqueu-hi  els elements/components que conté i classifiqueu-los segons siguin vius o no. (No us deixeu cap element, tot pot ser important dins l’ecosistema!)

3-      Ara penseu: Hi ha relacions entre els diferents elements del vostre ecosistema? Quines?

4-Intenteu fer, entre tots, una definició del concepte “ecosistema”.