El codi genètic – PRACTICA

Amb l’ajuda de la taula del codi genètic que tens a continuació fes els exercicis que se’t demanen.

Exercici 1

A partir de la següent doble hèlix de DNA i sabent que la cadena que porta informació és la de vermella, indica la seqüència d’aminoàcids de la proteïna corresponent:

ATGCCCACGGACCATTACCGGTAG
TACGGGTGCCTGGTAATGGCCATC

Fes el mateix en aquest segon cas:

TACCGATTTTGGCCGCTAATT
ATGGCTAAAACCGGCGATTAA

Exercici 2

Si el nombre d’aminoàcids que formen una proteïna és 1056, quants parells de nucleòtids, com a mínim, ha de portar el gen responsable de la seva síntesi ?

Exercici 3

Resol l’exercici que trobaràs clicant aquí.