Els cinc regnes – EXERCICI

Activitat per parelles / Cal que estigui en els apunts.

Observarem el següent video tots junts a la PDI (a continuació tu el pots tornar a mirar les vegades que faci falta). Es tractaria que intentis recollir les principals característiques de cada un dels regnes que es presenten. Anota-ho en els apunts i després ho posem en comú.

Tot seguit hi ha una llista amb els cinc regnes (en vermell) i algunes de les seves característiques principals. Es tracta que transformis aquestes dades en una taula de manera que en un sol cop d’ull es pugui veure tota la informació.

Un cop enllestit ho deixes al pou corresponent.

R. Mònera –> Procariota – Unicel·lular

R. Protoctist –> Eucariota – Unicel·lular

R. Vegetal –> Eucariota – Pluricel·lular – Fotosintètic – Immòbil

R. Fong –> Eucariota – Pluricel·lular – No fotosintètc – Immòbil

R. Animal –> Eucariota – Pluricel·lular – No fotosintètic – Mòbil