Correlació Pes/Alçada – EXERCICI COMPLEMENTARI

Ara seria qüestió de treballar una mica vosaltres amb això de l’IMC. De pas fem una repassadeta a l’Excel. El recordeu ?

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aprendre a fer una correlació estadística entre dues variables.
Tots heu vist aquestes balances de les farmàcies en què pots introduir la teva alçada i et dóna el teu pes real i també el pes ideal (el que se suposa que hauries de tenir).
Del que es tracta és que primer recolliu en una taula els pesos i les alçades de tots els alumnes de la classe.
A continuació ho poseu a l’ordinador en dues columnes. La primera el pes (Kg) i la segona l’alçada (m).
A la tercera columna feu calcular a l’ordinador l’IMC de cada alumne. Només es tracta de cercar l’expressió matemàtica per calcular l’IMC i introduir-la a l’excel.
Despres cal fer un gràfic on apareguin en abscises els pesos i en ordenades les alçades. No obstant en aquest cas no heu d’unir els punts amb una línia com es fa habitualment en els gràfics sinó que heu de seguir les indicacions que us donarà el professor.
En resum:
1. Heu de fer una taula i demanar a tots els companys el seu pes i la seva alçada.
2. Introduir les dades en un full de càlcul
3. Obrir una tercera columna on calcularem l’IMC (buscant la fórmula).
4. Fer un gràfic seguint les indicacions.
3. Lliurar tota la feina en el pou corresponent.
Podeu complementar totes aquestes indicacions amb altres aspectes que se us acudeixin.