L’enllaç iònic – INVESTIGA

Com hem vist fins ara, cada àtom té una configuració electrònica única i particular que li dóna unes característiues concretes. Això determinarà les propietats d’aquell element i la seva reactivitat amb altres àtoms.
Quan els àtoms s’agrupen formant molècules, ho poden fer de tres maneres diferents. La primera d’elles és la que descriu la imatge que tens a continuació.  Mira-te-la i fixa’t amb què passen amb els electrons de l’últim nivell de cada àtom per formar una molècula.

 

Les molècules que s’uneixen mitjançant el procediment anterior ho fan a través d’un enllaç iònic. Aquest enllaç consisteix en la pèrdua d’un o més electrons de l’últim nivell d’un àtom i el guany d’aquests per part de l’altre element.
Et proposem:
a) Busca algunes molècules que estiguin unides mitjançant un enllaç iònic.
b) Fes un esquema, com el de la imatge anterior, sobre què passa amb els electrons de la àtom de K         i               de I quan s’uneixen per formar KI. Recordes per què vàrem fer servir aquest reactiu a pràctiques?