Pràctica 3 – Substàncies polars i apolars

Alguns consells per fer l’informe de pràctiques:

1. En la part de fonament teòric hauries de deixar ben clar què signifiquen els conceptes de polaritat, apolaritat, solubilitat i insolubilitat. Si no saps els dos primers els pots trobar fàcilment fent una petita cerca per la xarxa.

2. En tenir molts tubs va bé presentar els resultats en forma de taula. Podria anar bé una taula de doble entrada i a cada requadre marcar si les substàncies es mesclen o no (pots pensar una manera d’indicar a la mateixa taula què passa quan hi afegim sudan). Pots veure’n un exemple al capdavall.

3. A l’apartat de discussió pots comentar la taula de resultats. Hi ha moltes preguntes per respondre. Per exemple: podries classificar les substàncies d’alguna manera ? què s’observa quan les substàncies no es barregen ? què indica el sudan ? per què ? quin efecte té el sabó ? per què l’utilitzem quotidianament ? (té relació amb el que has descobert ?).

  Aigua Oli Eter
Aigua
Oli    
Éter No

Aquesta taula és incompleta i incorrecta, només és un exemple per donar-te idees a l’hora de presentar els resultats.