Jo guanyo, tu guanyes – TEORIA

Existeix un altre possible cas de relació al·lèlica. Es tracta de l’herència codominant.

Quan dos al·lels presentem codominància i es troben tots dos, el resultat és l’expressió completa d’ambdós gens.

Tal i com hem vist quan parlàvem d’al·lelomorfisme múltiple, en el cas de la codominància tampoc s’utilitzen lletres majúscules i minúscules per representar els al·lels (diferents variants del gen).  Aquí s’utilitza una lletra majúscula per representar el caràcter ( C pel color, T per la talla…) acompanyada d’un superíndex que indica la particularitat d’aquesta característica.

Gen Al·lels Genotips Fenotips
C CB (blanc)CN (negre) CB CB blanc
CB CN clapejat blanc i negre
CN CN negre
Taula extreta de: http://blocs.xtec.cat/biologia4mp