Les tres hipòtesis sobre la replicació del DNA – OBSERVA

Hi havia tres hipòtesis sobre el mecanisme de replicació del DNA: la semiconservativa, la conservativa i la dispersiva. Es representen a la següent imatge. En veus les diferències ? Sabries dir-les ?Per quina optes ?

Després veurem quina és la certa, com es va trobar i quines conseqüències té.