La important aportació de Chargaff – INVESTIGA

Una de les dades que van ajudar als seus descobridors a esbrinar l’estructura de la molècula de DNA van ser les dades que un altre científic: Chargaff va trobar i que es poden deduir de la següent taula. Per què penses que és tant important ?

A C T G
Humans 30% 20% 30% 20%
Xai 29% 21% 29% 21%
Pollastre 22% 28% 22% 28%
Blat 27% 23% 27% 23%
Llevat 32% 18% 32% 18%
Bacteri 23 27% 23% 27%