Els processos de modelat – ANOTA

A continuació tens quatre definicions que corresponen als quatre processos bàsics del cicle geològic i que contribueixen a modelar el relleu. Es tracta que identifiquis quina definició correspon a cada concepte.

També per a cada definició cal que identifiquis les paraules clau i les anotis al teu diari de classe.

Conceptes: Sedimentació; erosió, transport, meteorització.

Definició 1: és l’acció dels agents atmosfèrics que afebleixen i trenquen les roques que constitueixen el relleu en el mateix lloc on es troben.

Definició 2: és l’acció dels agents geològics externs de traslladar els materials despresos cap a les conques de sedimentació. Durant el transport, els materials es van arrodonint a causa de l’intens desgast al qual són sotmesos.

Definició 3: és la deposició i acumulació dels materials transportats a les conques de sedimentació, formant capes horitzontals o estrats de sediments.

Definició 4: és l’acció dels agents geològics externs que arrenquen i desgasten els materials debilitats per la meteorització.