Els teixits connectius – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Per fer en els APUNTS / Activitat INDIVIDUAL

El text que tens a continuació explica quines són les característiques dels teixits connectius. Llegeix-lo amb atenció i escriu en els apunts les paraules clau. Et demanem també que busquis una breu informacio sobre les principals propietats de l’elastina i el col·lagen i també que busquis quins són els teixits connectius (si has fet bé les altres entrades de segur que això darrer ja ho saps).

Amb el nom de teixits connectius s’agrupen tots els teixits que es caracteritzen per tenir substància intercel·lular. Això vol dir que les cèl·lules no es toquen entre elles sinó que hi ha un espai que és omplert per diferents substàncies que fabriquen les pròpies cèl·lules. La funció d’aquests teixits ve més donada per la substància que hi ha en els espais que deixen les cèl·lules que no pas per les pròpies cèl·lules.

La substància intercel·lular és la suma de les fibres i la substància fonamental. Les fibres són proteïnes (les més majoritàries són el col·lagen i l’elastina) i la substància fonamental està formada per aigua i polisacàrids diversos. 

Els teixits connectius es diferencien entre ells per la diferent composició de la substància intercel·lular. En alguns teixits predominen les fibres i en d’altres la substància fonamental. Segons si predomina més una proteïna o una altra i segons també, quina és la composició exacte de la substància fonamental varien les característiques dels teixits i poden fer unes o altres funcions.