El quart aparell – INVESTIGA

Com a resutlat de tots els processos cel.lulars, els animals obtenen energia i poden fabricar la seva pròpia matèria orgànica. Però també apareixen substàncies de rebuig que han de ser expulsades de l’organisme perquè sinó podrien esdevenir tòxiques.

L’aparell que porta a terme aquest últim procés és l’excretor. Aquest també és diferent segons els animals.

Et demanem que busquis un o dos animals que ho facin per:

1- DIFUSIÓ

2- CONDUCTES EXCRETORS

3-APARELL EXCRETOR FORMAT DE RONYONS I CONDUCTES EXCRETORS

Els vertebrats terrestres  tenen un altre mètode per eliminar substàncies de rebuig mitjançant la producció d’una substància.

Quina deu ser aquesta substància?

Qui s’encarrega de fabricar-la?

Per què només ho tenen els vertebrats terrestres?

descarga