L’embaràs- Qüestionari

L’embaràs o gestació és el procés que abasta des de la fecundació fins al part. En l’ésser humà dura uns nou mesos (o 40 setmanes) i s’hi poden distingir les següents etapes successives:

1- La nidació o implantació de l’embrió a l’úter, sis o set dies després de la fecundació.
2-El període embrionari, que acaba a les vuit setmanes amb la diferenciació dels primers òrgans. Dins d’aquest període es destaca especialment la formació de la placa neural de l’embrió, de la qual en deriva el sistema nerviós, entre la segona setmana i la tercera d’embaràs.
3-El període fetal, que és l’etapa de creixement ràpid de l’embrió que acaba amb el naixement.

Sabent això, respon al qüestionari autocorrectiu següent. Has de mirar-te la gràfica que hi ha feta al capdemunt de tot per poder repondre les preguntes.