El nucli de la cèl·lula – OBSERVA I ANOTA

El nucli de les cèl·lules pot prendre diferents formes i diferents dimensions.

Limfocit (tipus de leucòcit). S’aprecia un nucli que ocupa gran part del citoplasma.

 

Neutròfils (tipus de leucòcit). Nucli multilobulat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes cèl·lules com els eritròcits han perdut el nucli convertint-se en sacs d’hemoglobina i d’altres com les fibres musculars estriades (cèl·lules de la musculatura esquelètica) en tenen més d’un. Les primeres s’anomenen anucleades i les segones pluri o multinucleades.

Fibra muscular estriada esquelètica on s’aprecien múltiples nuclis.

 

 

 

 

 

 

 

La posició relativa del nucli en la cèl·lula no és casual. A la vista de les següents imatges quina diries que és la posició del nucli  respecte la resta d’orgànuls ?

 

 

 

 

La doble membrana nuclear disposa d’orificis anomenats porus. Aquests orificis permeten la sortida d’unes molècules molt importants per la funció cel·lular. Al voltant de l’orifici hi ha un sistema de proteïnes anomenat anell del porus que regula el que pot sortir.

Recreació del nucli on s’aprecia la gran quantitat de porus.
Fotografia de microscopi electrònic on s’assenyalen els punts on es troben els porus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix del detall de l’anell del porus.