Pràctica 15 – Mesura de la densitat d’un líquid i d’un sòlid

Ja has vist que aquesta pràctica ha estat molt fàcil. Ens ha servit per familiaritzar-nos de nou amb alguns dels instruments del laboratori. Tota manera en pots fer un bon informe. Alguns dels aspectes que hi caldria reflectir són:

1. Tots els instruments de mesura de volums serveixen pel mateix ?
2. Si vull mesurar 9 ml tant li fa fer-ho amb una pipeta de 10ml com amb una proveta de 50 ml ?
3. Què és la densitat ?
4. Com s’utilitza una pipeta ?
5. Què significa tarar la balança ?
6. Quines unitats té la densitat ?
7. Totes les substàncies tenen la mateixa densitat ?

Recorda que ha d’incloure tots els apartats: Objectius, material, procediment, resultats i discussió i, finalment, conclusions.