Pràctica 10 – Experiment de Hopkins

La pràctica d’avui és molt senzilla. Es tracta de reproduir un dels experiments més importants per a l’estudi de l’alimentació.

1. Baixa’t aquest document i respon les preguntes que se’t demanen.
2. Fes una mica d’investigació per la xarxa per descobrir perquè va ser tant important aquest experiment És a dir què va trobar el científic.