Elements i compostos – ANOTA

En les equacions químiques, les diferents substàncies es representen amb una fórmula anomenada fórmula química. Fixa’t bé amb les fórmules que apareixen en les reaccions de l’entrada anterior (les hem tornat a reproduir) i intenta classificar-les en dos grups.

1

Les substàncies que t’han quedat en un dels grups s’anomenen elements i les de l’altre grup compostos. En què es diferencien ? tens cinc minuts per pensar-ho abans que ho expliqui el professor.