El model de Rutherford – LLEGEIX i INVESTIGA

Per fer sostenible el seu model Rutherford no va tenir més remei que buscar la manera perquè els electrons no caiguessin sobre els protons i l’àtom tornés a  ser massís la solució va ser que els electrons havien de girar.

1. Per què penses que això va ser una solució ?

En segon lloc calia trobar una manera perquè els protons no es rebutgessin ja que si se separaven tampoc s’haguessin explicat els resultats de l’experiment de la làmina d’or. La manera va ser suposar que hi havia unes partícules sense càrrega que es disposaven entremig dels protons.

2. Per què els neutrons van suposar una solució al segon problema ?