Pràct 4 – Identificació de proteïnes

Per l’apartat de procediments:

Cal que deixis molt clar què posem en cada un dels tubs amb les quantitats indicades.
Has de distingir les mostres dels reactius o indicadors.

Per l’apartat de resultats i discussió:

Presenta els resultats en forma de taula de manera que siguin ben visibles.
No t’oblidis d’indicar cada un dels colors que pren cada indicador segons si el resultat és negatiu o positiu.
El Biuret no l’havies fet servir mai. Com has sabut quin era el color que prenia quan el resultat era negatiu ?

Per l’apartat de conclusions.

Deixa molt clar quina és la funció de cada un dels indicadors.
Especifica també molt clarament quin tipus de substància contenia cada una de les mostres.