Les peces de la vida – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Mirarem la presentació a la PDI tots junts / Cal que responguis en els APUNTS / Activitat INDIVIDUAL

1. El nom de les principals “peces” que formen els éssers vius.

2. La funció principal que fa cadascuna d’aquestes peces dins els éssers vius.

3. Quins òrgans constitueixen aquestes peces ?

4. Què significa el concepte de polimerització ?