El part – Teoria

El part és el procés d’expulsió del fetus. S’hi poden distingir tres fases:

a) Fase de dilatació, on s’inicien les contraccions uterines que passen de produir-se cada 30 minuts a donar-se cada 3 minuts.  La criatura és impulsada cap a davant produint-se el trencament de l’amni (trencar aigües) i es dilata el coll d’úter que passa de 4mm a 11cm per permetre el pas de la criatura. Aquesta fase dura unes 8 hores de mitjana, però sol durar més en dones que tenen el seu primer fill.

b) Fase d’expulsió del fetus: En ella les contraccions es donen cada 2 minuts i són més intenses, la qual cosa provoca la sortida de la criatura al cap de mitja hora a través de la vagina. Llavors es procedeix a posar el nen cap per baix, se li dóna una palmellada perquè buidi d’aigua els pulmons i comenci a respirar (primer plor), i se li talla i nua el cordó umbilical. Uns dies després del naixement aquest s’asseca i cau quedant una cicatriu denominada melic.

c) Fase d’expulsió de la placenta: Finalment, uns 20 minuts després, es reinicien les contraccions i s’expulsa la placenta que prèviament s’havia desprès, procés que ve acompanyat de petites hemorràgies.

                                                                                    Font imatge (clicar aquí)