Aparells de mesura de pressió – INVESTIGA

Observa les tres imatges següents. Són aparells per mesurar la pressió. Sabries dir-ne el nom i per a què s’utilitzen?

Anota tot el què trobis a la teva llibreta, que ho comentarem a classe.